Noteikumi & Nosacījumi

Saturs -

Noteikumi par atteikuma tiesību izmantošanu

Ja pārdomājāt un esat nolēmis atteikties no pirkuma, tad saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likumu (PTAL) un MK noteikumiem Nr.255 "Noteikumi par distances līgumu" (MK Noteikumi Nr. 255) pircējam ir tiesības atkāpties no Distances līguma 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no preces piegādes dienas un atgriezt interneta veikalā iegādāto preci atpakaļ pārdevējam. PTAL 12. panta 11. punkts nosaka, ka atsakoties no pirkuma Distances līguma gadījumā "patērētājs ir atbildīgs par preces vērtības samazināšanos, ja prece izmantota citā nolūkā, nevis preces rakstura, īpašību un darbības noskaidrošanai". Iesakām saglabāt preces oriģinālo iepakojumu, lai realizējot atteikuma tiesības saskaņā ar normatīvo aktu un Distances līguma noteikumiem, prece netiktu ārēji mehāniski bojāta. 4floor.lv saglabā tiesības atteikties pieņemt atpakaļ preci un atgriezt pircējam samaksātos naudas līdzekļus, ja prece nav pilnā komplektācijā un/vai ir bojāta. Lai vienotos par preces atgriešanu atpakaļ, lūdzam aizpildīt ATTEIKUMA ATTEIKUMA VEIDLAPU un sazināties ar pārdevēju pa e-pastu: shop@4floor.lv, vai pa tālruni +371 25266625 norādot pasūtījuma numuru un datumu.

ATTEIKUMA TIESĪBAS:

1.1. Pircējam ir tiesības ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā, ievērojot šī līguma 1.2.punktā minētos nosacījumus, atteikties no šī līguma, nenorādot pārdevējam atteikuma iemeslu.

1.2. Atteikuma tiesību izmantošana beigsies pēc 14 (četrpadsmit) dienām, sākot no dienas, kad pircējs vai trešā persona, kuru pircējs ir norādījis kā preces saņēmēju un, kas nav pārvadātājs, ir ieguvusi preci savā valdījumā.

1.3. Lai izmantotu atteikuma tiesības, pircējam ir jāinformē SIA 4FLOOR.LV, juridiskā adrese Republikas laukums 3-10, Rīga, LV-1010, tālruņa numuri:+371 25266625, +371 29756538, e-pasta adrese: shop@4floor.lv par lēmumu atteikties no šī līguma, izmantojot SIA 4FLOOR.LV interneta vietnē www.4floor.lv ievietotās veidlapas par atteikuma tiesību izmantošanu paraugu.

1.4. Lai atteikuma tiesību termiņš būtu ievērots, pircējam ir nepieciešams paziņojumu par atteikumu tiesību izmantošanu nosūtīt pārdevējam ne vēlāk kā 14. (četrpadsmitajā) dienā, ievērojot šī līguma 1.2.punktā minētos nosacījumus.

2. ATTEIKUMA TIESĪBU IZMANTOŠANAS RADĪTĀS SEKAS:

2.1. Ja pircējs ir izlēmis attiekties no šī līguma, pārdevējs atmaksās pircējam visus no pircēja saņemtos maksājumus, tajā skaitā preces piegādes izmaksas (izņemot papildu izmaksas, kas radušās pie nosacījuma, ka pircējs ir izvēlējies preces piegādes veidu, kas nav pārdevēja piedāvātais vislētākais standarta preces piegādes veids), ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no dienas, kad pārdevējs ir informēts par pircēja lēmumu atteikties no šī līguma. Saistībā ar pircēja samaksāto naudas summu atmaksāšanu, no pircēja netiks ieturētas nekādas papildus izmaksas.

2.2. Pircējam prece ir jānodod www.4floor.lv noliktavā Margrietas ielā 7, Rīgā, bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no dienas, kad pircējs ir nosūtījis pārdevējam šī līguma 1.3.punktā minēto atteikuma tiesību izmantošanas veidlapu. Termiņš tiks uzskatīts par ievērotu, ja pircējs preci nosūtīs atpakaļ uz noliktavu Margrietas ielā 7, Rīgā, pirms 14 (četrpadsmit) dienu termiņa beigām.

2.3. Ar šo SIA 4FLOOR.LV informē pircēju, ka netiks pieņemta prece, kas tiks sūtīta iesaistot trešās personas, pamatojoties uz to, ka preces nodošanas- pieņemšanas brīdī nav iespējams fiksēt iespējamos preces vizuālos bojājumus, kā arī komplektācijas saturu, klātesot pircējam un pārdevējam. Pretenzijas par preci netiks uzskatītas par pamatotām, ja prece netiek atgriezta pārdevējam pircējam to nododot klātienē, Margrietas ielā 7, Rīgā.

2.4. Pircējam būs jāsedz pārdevējam ar preču atpakaļ atdošanu saistītās tiešās izmaksas, kas varētu sastādīt aptuveni EUR 50,- (piecdesmit eiro).

2.5. Pircējs ir atbildīgs tikai par preču vērtības samazināšanos, ja preces izmantotas nevis tāpēc, lai konstatētu šo preču raksturu, īpašības un darbību, bet citos nolūkos.

2.6. Pircējam izmantojot atteikuma tiesības, pircējs ir atbildīgs par preces lietošanu, pircējam ir jāievēro noteikumi kuri minēti preces lietošanas un kopšanas instrukcijās /lejuplādēt/. Pircējs ir atbildīgs par tādu preces lietošanu atteikuma tiesību izmantošanas termiņā, kas nav savienojama ar labas ticības principu, kā arī par preces vērtības, kvalitātes un drošuma samazināšanos.

2.7. Pircējs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā.

2.8. Pircējs var izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no līguma 14 (četrpadsmit) dienu laikā, sedzot sekojošus izdevumus:

2.8.1. Izdevumus par preces piegādi, kas nav SIA 4FLOOR.LV piedāvātais vislētākais standarta piegādes veids;

2.8.2. preces atpakaļatdošanas tiešās izmaksas, izņemot gadījumus, kad SIA 4FLOOR.LV ir piekritis segt šīs izmaksas vai nav informējis pircēju, ka pircējam ir jāsedz preces atpakaļatdošanas tiešās izmaksas;

2.9. Ar šo 4FLOOR.LV informē pircēju, ka pirkuma līguma kopijas interneta veikals www.4floor.lv neuzglabā.

2.10. Lai izlabotu pasūtījuma laikā ieviesušās ievad kļūdas, lūdzu, sazinieties ar mums pa telefona numuru +371 25266625 vai sūtiet e-pastu: shop@4floor.lv.

2.11. Pirkuma pieteikumu pircējs var aizpildīt latviešu vai krievu valodā.

2.12. SIA 4FLOOR.LV interneta vietnē www.4floor.lv ir ievietotas veidlapas par atteikuma tiesību izmantošanu. Lejuplādēt

2.13. Interneta veikalā www.4floor.lv apskatāmo preču attēli var nedaudz atšķirties no piedāvātās preces. Lai precizētu vai konkretizētu preces raksturojumu vai novērstu ar tās pasūtīšanu saistītās neskaidrības, lūdzam sazināties ar www. 4floor.lv pa e-pastu: shop@4floor.lv, tel. +371 25266625, +371 29756538, lai izvairītos no nepatīkamiem pārpratumiem.

18. SIA 4FLOOR.LV informē, ka konstatējot atpakaļ atdotās preces vērtības zudumu, vērsīsies tiesā ar prasības pieteikumu par SIA 4FLOOR.LV radīto zaudējumu segšanu, kas radušies patērētāja rīcības rezultātā.

Interneta vietnes www.4floor.lv vispārīgie lietošanas noteikumi.

* Visas cenas www.4floor.lv ir norādītas EUR ar PVN 21%.

* Norādītās cenas par precēm neietver piegādes izmaksas. Preču saņemšana www.4floor.lv noliktavā (Margrietas ielā 7, Rīgā) ir bezmaksas.

* Standarta preču piegādes termiņš ir 1 - 3 darba dienu laikā, ar izņēmumu precēm, kas tiek speciāli pasūtītas, šajā gadījumā tiek ievērots PTAL 30. panta 1.daļā noteiktais maksimālais preces piegādes termiņš- 30 (trīsdesmit) dienas no distances līguma noslēgšanas brīža. Precīzāk, par konkrētās preces piegādes termiņiem var uzzināt zvanot klientu konsultantam pa tālr. (+371) 67000000 vai (+371) 29756538, vai rakstot uz E-pastu: shop@4floor.lv.

* Atgādinām, ka patērētājam 24 (divdesmit četru) mēnešu laikā no preces iegādes dienas ir likumā noteiktās tiesības pieteikt pieprasījumu par līguma noteikumiem neatbilstošu preci ievērojot visas likumā noteiktās prasības.

* www.4floor.lv interneta veikalā piedāvātajām precēm ir spēkā Ražotāja noteiktais garantijas termiņš, uzglabāšanas termiņš un izlietošanas termiņš, kas ir meklējams produktu aprakstos, datu lapās, vai ir iespējams pajautāt www.4floor.lv konsultantam. Dažādām precēm garantijas, uzglabāšanas termiņš ir atšķirīgs. Jautājumu gadījumā lūdzu zvanīt klientu konsultantam pa tālr. (+371) 67000000 vai (+371) 29756538, vai rakstot uz E-pastu: shop@4floor.lv

1. Pirms sākt lietot SIA 4FLOOR.LV (reģistrācijas Nr.40003734749, juridiskā adrese – Valdeķu iela 53-114, Rīgā, LV-1058) interneta vietni www.4floor.lv, lūdzam rūpīgi izlasīt šos interneta vietnes www.4floor.lv lietošanas noteikumus (turpmāk – Noteikumi).

2. Ar interneta vietni www.4floor.lv tiek saprasta SIA 4FLOOR.LV izveidotā interneta vietne, kuras interneta adrese ir www. 4floor.lv, ar visu tajā esošo informāciju un materiāliem.

3. Apmeklējot interneta vietni www.4floor.lv vai izmantojot tajā izvietoto informāciju par precēm un pakalpojumu sniegšanu, Jūs personiski vai Jūsu pārstāvētā persona, ja darbojaties tās vārdā, piekrīt šiem Noteikumiem.

4.Gadījumā, ja Jūs nepiekrītat šiem Noteikumiem, lūdzam nelietot interneta vietni www. 4floor.lv, kā arī neizmantot tajā piedāvātos pakalpojumus un ietverto informāciju.

5. Informējam, ka SIA 4FLOOR.LV interneta vietnē www.4floor.lv ievadītās informācijas (tajā skaitā fizisko personu datu) apstrādes mērķis ir tajā norādīto pakalpojumu un palīdzības sniegšana interneta vietnes www.4floor.lv lietošanas laikā.

6. SIA 4FLOOR.LV ir tiesības jebkurā brīdī vienpusēji mainīt interneta vietnes www.4floor.lv saturu un lietošanas Noteikumus. Šādas izmaiņas stājas spēkā ar brīdi, kad attiecīgās izmaiņas tiek publicētas interneta vietnē www.4floor.lv.

7. Ar brīdi, kad sākat lietot interneta vietni www.4floor.lv vai minētajā vietnē veicat jebkādas darbības, tiks uzskatāms, ka esat iepazinies ar interneta vietnes www.4floor.lv lietošanas brīdī spēkā esošajiem noteikumiem un apņematies ievērot tos. Katram interneta vietnes lietotājam ir pienākums regulāri pārlasīt Noteikumus, lai savlaicīgi būtu lietas kursā par tajos veiktajām izmaiņām. Ja nepiekrītat Noteikumiem, tad nav atļauts lietot interneta vietni www.4floor.lv, pretējā gadījumā SIA 4FLOOR.LV neuzņemas nekādu atbildību, par iespējamiem Jums šajā sakarā radušajiem zaudējumiem.

8. Interneta vietnes www.4floor.lv lietotājiem ir tiesības izmantot tajā piedāvātās iespējas un pakalpojumus par cenu, kāda ir spēkā attiecīgā pakalpojuma piedāvāšanas brīdī. SIA 4FLOOR.LV ir tiesības jebkurā brīdī pēc saviem ieskaitiem mainīt interneta vietnē www.4floor.lv norādītās cenas un/vai jaunus maksas pakalpojumus.

9. Lai kļūtu par interneta vietnes www.4floor.lv reģistrēto lietotāju, Jums ir jāievēro interneta vietnē www.4floor.lv noteiktā reģistrēšanās kārtība.

10. Katram interneta vietnē www.4floor.lv reģistrētajam lietotājam nav atļauts izpaust trešajām personām savus piekļuves datus. Ja interneta vietnē www.4floor.lv tiek veiktas darbības ar reģistrēta lietotāja profilu (t.sk. tiek pirktas preces un/vai pakalpojumi), izmantojot pareizu lietotājvārdu un paroli, tad tiek uzskatīts, ka darbības attiecīgajā profilā ir veicis pats reģistrētais lietotājs. Ja interneta vietnes lietotājs ir nodevis savus piekļuves datus trešajām personām vai interneta vietnes lietotāja bezatbildīgas rīcības rezultātā lietošanas dati ir kļuvuši zināmi trešajām personām SIA 4FLOOR.LV neuzņemas nekādu atbildību, par Jums šajā sakarā radušajiem zaudējumiem.

11. Interneta vietnes lietotājs piekrīt savā norādītajā e-pastā vai viedtālrunī saņemt aktuālo informāciju no interneta vietnes www.4floor.lv par dažāda veida jaunumiem, akcijām un atlaidēm.

12. SIA 4FLOOR.LV neatbild par jebkāda veida izdevumiem un zaudējumiem, kas radušies interneta vietnes lietotājam interneta vietnes www.4floor.lv lietošanas laikā.

13. Gadījumos, ja ir neskaidrības par SIA 4FLOOR.LV interneta vietnē www.4floor.lv ievietoto dokumentu formu aizpildīšanu, lūgums sazināties ar norādīto interneta vietnes www.4floor.lv kontaktpersonu.

Interneta vietnē www.4floor.lv piedāvāto pakalpojumu izmantošana.

14. Jums vienmēr ir jārīkojas saskaņā ar interneta vietnē www.4floor.lv norādīto interneta vietnes lietošanas kārtību.

15. Neizmantojiet interneta vietnē www.4floor.lv ievietoto informāciju ļaunprātīgi. Interneta vietnē piedāvātos pakalpojumus drīkst izmantot tikai saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. SIA 4FLOOR.LV ir tiesība apturēt vai pārtraukt pakalpojumu sniegšanu, ja pasūtījuma laikā netiek nodrošināta atbilstība interneta vietnes www.4floor.lv lietošanas Noteikumiem.

16. Pieprasot SIA 4FLOOR.LV vai tās vārdā pārstāvētai personai veikt izmaiņas reģistrētajā pasūtījumā, kas ir nepabeigts, lūdzam ņemt vērā, ka izmaiņas iespējams pieteikt, rakstot e-pastu uz shop@4floor.lv no pasūtījumā norādītā e-pasta adreses vai sazinoties ar SIA 4FLOOR.LV, zvanot no pasūtījumā norādītā telefona numura uz www.4floor.lv tālruņu numuriem: 6700000, 29756538.

17. SIA 4FLOOR.LV, konstatējot interneta vietnē www.4floor.lv kļūdas un/vai neprecizitātes preces cenās vai aprakstos, līdz brīdim, kamēr nav ieskaitīta apmaksa par konkrēto preci, ir tiesības vienpusēji atcelt distances līgumu. Izņēmuma veidā SIA 4FLOOR.LV distances līgumu var atcelt gadījumos, ja distances līgums noslēgts ar otras puses ļaunprātību, vai ar viltu, vai ar spaidiem; pasūtītās preces trūkumu dēļ; pārmērīgā zaudējuma dēļ, ko cieš viena vai otra puse; preces samaksas nokavējuma dēļ un citos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

18. Interneta vietnes www.4floor.lv lietošana nepiešķir Jums nekādas īpašuma tiesības uz interneta vietnes saturu, kam Jums ir tiesības piekļūt. Aizliegts izmantot interneta vietnē www.4floor.lv ievietotās informācijas saturu, ja vien nav šī satura īpašnieka atļaujas vai cita veida atļaujas saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Šie noteikumi nepiešķir tiesības izmantot nevienu interneta vietnē www.4floor.lv iekļautu zīmolu vai logotipu. Aizliegts noņemt, padarīt nesaprotamus vai mainīt paziņojumus, kas redzami interneta vietnē www.4floor.lv vai tiek sniegti ar interneta vietnes www.4floor.lv starpniecību.

19. Interneta vietnē www.4floor.lv tiek attēlots preču saturs un apraksts un cita informācija, kas ir SIA 4FLOOR.LV īpašums.

20. Saistībā ar izmantotajiem pakalpojumiem SIA 4FLOOR.LV ir tiesīgs nosūtīt paziņojumus, atgādinājumus par uzsāktajiem, bet nepabeigtajiem pakalpojumiem un citu informāciju uz ievadīto elektronisko e-pasta adresi ar mērķi uzlabot pakalpojumu sniegšanas kvalitāti. Tāpat SIA 4FLOOR.LV ir tiesīgs nosūtīt informāciju par www.4floor.lv un SIA 4FLOOR.LV sadarbības partneru jaunumiem, akcijām un atlaidēm.

Interneta vietnē www.4floor.lv ievadīto datu izmantošana un konfidencialitāte.

21. SIA 4FLOOR.LV informē, ka norādot savu e-pasta adresi, piekrītat, ka tā tiek iekļauta datu bāzē un uz to var tikt nosūtīta no interneta vietnes www.4floor.lv paziņojums/atgādinājums par uzsāktajiem, bet nepabeigtajiem preču pasūtījumiem.

22. Lietojot interneta vietni www.4floor.lv, Jūs piekrītat, ka SIA 4FLOOR.LV vai jebkura trešā persona, kas darbojas www.4floor.lv vārdā, var apkopot un uzglabāt datus, kas ļauj izsekot un uzskaitīt:

22.1. tīmekļa vietņu kopējo apmeklējumu skaitu,

22.2. katras konkrētās tīmekļa vietnes apmeklētāju skaitu,

22.3. www.4floor.lv apmeklētāju interneta pakalpojumu sniedzēju domēna vārdus,

22.4. IP adreses,

22.5. citus datus, kuru izmantošanas mērķis ir sistēmu administrēšanas nolūkos, kā arī lai kontrolētu www.4floor.lv interneta vietnes izmantošanu un organizētu tās uzlabošanu.

23. SIA 4FLOOR.LV interneta vietnē www.4floor.lv apkopotos un uzkrātos datus informatīvos nolūkos un statistikas veikšanas nolūkos ir tiesīga nodot arī citiem uzņēmumiem. DATI, KAS ĻAUTU IDENTIFICĒT PERSONU, ŠAJĀ PROCESĀ NETIEK ATKLĀTI UN NETIEK NODOTI TREŠAJĀM PERSONĀM, IZŅEMOT PASŪTĪJUMUS, KURI VEIKTI AR APMAKSAS VEIDU "LĪZINGS" UN KUR JĀPĀRBAUDA PERSONAS DATI.

24. SIA 4FLOOR.LV nesaista lietotāja IP adresi un e-pasta adresi ar datiem, kas ļauj identificēt šo lietotāju.Tas nozīmē, ka katra lietotāja sesija tiks reģistrēta, taču interneta vietnes www.4floor.lv lietotājs paliks anonīms.

25. Visi materiāli, kas tiek nosūtīti vai ievadīti interneta vietnē www.4floor.lv, kļūst par SIA 4FLOOR.LV īpašumu, kurus SIA 4FLOOR.LV kā interneta vietnes www.4floor.lv īpašnieks, ir tiesīgs izmantot saviem nolūkiem, izņemot fizisko personu datus.

26. Lūdzu, ievērojiet, ka uzrādot savu e-pasta adresi vai nosūtot jebkādu informāciju uz interneta vietni www.4floor.lv, esat piekritis, ka SIA 4FLOOR.LV šos datus ir tiesīgs izmantot tikai iepriekš minētajos nolūkos, tajā skaitā šo noteikumu 20.punktā norādītajam mērķim.

Interneta vietnes www.4floor.lv privātuma un autortiesību aizsardzība.

27. Uzsākot preces pasūtīšanu, piekrītat, ka interneta vietnē www.4floor.lv ievadītos datus, SIA 4FLOOR.LV var izmantot saskaņā ar iepriekš norādītajiem interneta vietnes www.4floor.lv lietošanas noteikumiem.

28. Uzsākot preces pasūtīšanu, apliecināt, ka esat iepazinies un piekrītat preču piegādes nosacījumiem.

29. Uzsākot preces pasūtīšanu, apliecināt, ka esat iepazinies un piekrītat garantijas un atteikuma tiesību izmantošanas tiesībām.

30. Uzsākot preces pasūtīšanu, apliecināt, ka esat iepazinies un piekrītat preču līzinga nosacījumiem.

31. Uzsākot preces pasūtīšanu, sazinoties ar SIA 4FLOOR.LV vai tās vārdā pārstāvēto personu, telefoniski, rakstiski čatā interneta vietnē www.4floor.lv, e-pastā vai sociālajos tīklos, apliecināt, ka esat iepazinies un piekrītat ar interneta vietnes www.4floor.lv lietošanas Noteikumiem un sniegtie kontaktpersonas dati ir pareizi.

Par interneta vietnes www.4floor.lv lietošanas noteikumiem.

32. Gadījumā, ja kāds no šajos Noteikumos norādītajiem punktiem zaudēs spēku, tas neietekmēs pārējo Noteikumu spēkā esamību. Ja pastāv nosacījumi, kas nav atrunāti šajos Noteikumos, tiek ievērotas normatīvajos aktos noteiktās prasības.

33. Jebkuri strīdi, kas izriet no šiem Noteikumiem vai sniegtajiem pakalpojumiem vai ir saistīti ar tiem, tiks izskatīti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

34. Visas intelektuālā īpašuma tiesības attiecībā uz interneta vietni www.4floor.lv pieder tikai un vienīgi SIA 4FLOOR.LV. Šo tiesību pārkāpuma gadījumā vainīgā persona tiek saukta pie normatīvajos aktos noteiktās atbildības, kā arī ir pilnībā atbildīga par visiem zaudējumiem, kas ir vai varētu tikt nodarīti SIA 4FLOOR.LV un trešajām personām.

35. Ar informāciju par to, kā sazināties ar SIA 4FLOOR.LV, skatieties interneta vietnes www.4floor.lv sadaļā „Kontakti”.

Interneta vietnē www.4floor.lv iegādātās preces apliecinoši dokumenti.

36. Gadījumos, kad interneta vietnē www.4floor.lv pasūtīto preci, pircējs apmaksā un saņem www.4floor.lv noliktavā (Margrietas ielā 7, Rīgā), tiek izsniegti šādi preces iegādi (turpmāk arī - darījums) apliecinoši dokumenti:

36.1. Kases čeks;

36.2. Preču pavadzīme;

36.3. Garantijas talons (ja tāds nepieciešams)

37. Gadījumos, kad pasūtītā prece tiek piegādāta pircēja norādītajā adresē, pirkumu apliecinošs dokuments ir preču pavadzīme, kas tiek nosūtīta uz attiecīgās preces pasūtījumā pircēja norādīto e-pasta adresi.

38. Uz preces pasūtījumā pircēja norādīto e-pastu tiek nosūtīts arī garantijas talons precēm, kurām tas ir nepieciešams.

39. Uz pirkumu apliecinoša dokumenta jeb preces pavadzīmes tiek norādīta atbildīgā par pasūtījuma komplektēšanu un nosūtīšanas dokumenta sastādīšanu persona. Uz dokumenta norādītā atbildīgās personas vārda un uzvārda esamība ir līdzvērtīga minētās personas parakstam saskaņā ar “SIA 4FLOOR.LV dokumentu parakstīšanas noteikumu” papildinājuma Nr.1 nosacījumiem

40. Faktu, ka pircējs ir saņēmis preci, apliecina:

40.1. Saņemot pasūtīto preci www.4floor.lv noliktavā – pircēja paraksts uz dokumenta;

40.2. Saņemot pasūtīto preci ar standarta piegādi – pircēja paraksts uz dokumenta.

41. Pretenzijas par to, ka pasūtījums nav piegādāts, pēc tam, kad pasūtījuma saņemšana ir apliecināta kādā no šajos Noteikumos noteiktā kārtībā, netiek pieņemtas.

Piegādes noteikumi

Preču saņemšana 4 floor noliktavā

Saņemšana 1-2 darba dienu laikā ja prece ir pieejama mūsu noliktavā, piemērota tad ja preci vēlaties saņemt ātri un nemaksāt par piegādi, veicot pasūtījumu 4floor.lv lapā norādiet ka preci vēlaties saņemt noliktavā Margrietas iela 7, Rīga. Norēķināties varat ar maksājuma kartēm , internetbankā, vai bankas pārskaitījumu. Tiklīdz Jūsu pasūtījums būs sagatavots izņemšanai 4floor.lv klientu konsultants Jūs informēs pa tālruni vai e-pastu.

Noliktavas adrese: Margrietas iela 7, Rīga. PARĀDĪT KARTĒ..(noliktavas adrese)

Preču piegāde Latvijā

Preču piegādes izmaksas neietilpst 4floor.lv preču norādītajā cenā. Preču piegāde ir par papildus samaksu. Izmaksas ir atkarīgas no pasūtījuma apjoma un piegādes adreses atrašanās vietas, ar aptuvenām piegādes izmaksām Jūs varat iepazīties ŠEIT ( pdf transporta izmaksas), precīzas preču piegādes izmaksas aprēķinās 4floor.lv klientu konsultants un informēs Jūs pa tālruni vai e-pastu.

Par preču piegādes izmaksām ir jānorēķinās iepriekš, kopā ar maksu par precēm.

Preču piegāde – pēc vienošanās, klientam ērtā laikā.

Preču piegāde tiek veikta uz adresi, kas norādīta Jūs pasūtījumā.

Preces netiek piegādātas uz vietām, kur aizliegts iebraukt, autostāvvietām, kā arī uz vietām, kur transportlīdzekļa kustība var tikt ierobežota, neizbraucama, apdraudēta vai kā citādi ietekmēta!

Preču piegādes izmaksās neietilpst krāvēja pakalpojumi. Preču piegāde tiek organizēta līdz mājas, daudzīvokļa nama ārdurvīm. Ja vēlaties, lai preces tiktu uznestas uz dzīvokli vai ienestas mājā formējot pasūtījumu informējiet 4floor.lv klientu konsultantu un pasūtījumu Jums piegādās 2 darbinieki, kuri ienesīs pasūtītās preces mājoklī.

Pirms preces pieņemšanas un pavadzīmes parakstīšanas, vizuāli novērtējiet preces ārējo iepakojumu piegādes darbinieka klātbūtnē!