mFLOR Loose Lay vinila grīdas segumu Garantija

Zemāk norādītajā garantijas periodā mFLOR garantē, ka tā izstrādājumos nebūs defektu, kas ir tieši materiālu vai ražošanas kļūdu rezultāts, izņemot nelielas krāsu novirzes, no kurām tehniski nav iespējams izvairīties, un defektus, kas būtiski nesamazina lietderīgo vērtību. Ņemot vērā produkta novecošanu, kompensācija tiks piedāvāta pēc vienotas likmes, kas proporcionāla pagājušajam laikam, un tā attieksies tikai uz grīdas seguma sākotnējo vērtību, lai garantijas perioda beigās sasniegtu nulli. mFLOR brīdina, ka labotajam vai nomainītajam materiālam var būt nelielas tonālas atšķirības.

Garantijas periods

Garantija tiek piemērota zemāk esošajā periodā no piegādes dienas, un tā ir spēkā tikai attiecībā uz grīdas pirmo īpašnieku.

Garantijas periods Nodiluma kārtas biezums Mājas lietošana Publiskās telpas
mFLOR 50-07 0.70 mm  20 gadi  10 gadi 


Pretenzijas par materiāla saraušanos tiek izskatītas tikai gadījumos, ja tās neatbilst ISO 23999 un ISO 10582:2010 noteiktajiem standartiem.

Augstāk minētais garantijas termiņš ir spēkā, saskaņā ar šādiem nosacījumiem:

  1. Garantija ir spēka, tikai tad, ja segums ir ieklāts profesionāli, balstoties uz mFLOR ieklāšanas instrukciju.
  2. Ja ir veikta piemērota grīdas seguma izvēle, balstoties uz lietošanas apstākļiem. Garantija nav spēkā, ja grīdas segumam ir konstatēts paredzamais (normāls) nodiluma līmenis, vai bojājums ir radies nepareizas lietošanas apstākļos, kas attiecas uz: bezrūpīgu vai nepareizu grīdas lietošanu; neatbilstošas vai nepareizi pielietotas grīdas seguma kopšanas un uzturēšanas procedūras; seguma bojājumiem vai izmaiņām, kas radušās labojumu rezultātā, kuras ir veikušās trešās personas bez iepriekšējas mFLOR piekrišanas.
  3. Ja grīdas segums ir uzstādīts uz piemērotas pamata grīdas vai apakšklāja; Ja grīdas segums ir pielīmēts ar atbilstošu līmi, un tas ir izdarīts saskaņā līmes ražotāja montāžas instrukcijām.
  4. Ja grīdas segumam ir veiktas uzturēšanas un kopšanas procedūras saskaņā ar noteiktajām mFLOR kopšanas instrukcijām.
  5. Ja nav pārsniegta statiskā slodze 50kg / cm2
  6. Ja tiek izmantoti ofisa krēsli ar ritentiņiem kuru diametrs ir vismaz 50 mm un ritentiņa platums 20 mm, kuri izgatavoti no viengabala cietās plastikas un atbilst noteiktajiem DIN 68131 un/ vai EN 425 standartiem.
  7. mFLOR ir tiesīgi apsekot grīdas seguma stāvokli, tā labošanas procesu un novērot grīdas seguma kopšanas procedūru, darba laikā.
  8. mFlor nav atbildīgi par bojājumiem, kas radušies no degšanas, izstiepšanās un applaucēšanas vai saskares ar ķīmiskām vielām, piemēram, tīrīšanas līdzekļiem.
  9. Jebkuri pieprasījumi pret mFLOR zaudē spēku, ja ir pagājis 1 gads kopš defektu konstatēšanas, ja vien atbilstošā gada laikā nav uzsākta tiesvedība pret mFLOR.
  10. Garantija attieksies tikai uz nepieciešamajiem grīdas labošanas darbiem vai uz nomainīt nepieciešamajām seguma daļām. Jebkura turpmāka atbildība ir izslēgta, ja to pieļauj likums. Tādēļ, nekādā veidā mFLOR nav atbildīgs par izrietošajām sekām, piemēram, kā uzņēmējdarbības pārtraukšana, pārcelšanās izdevumi, peļņas zaudējumi, u.c.

Jebkurām domstarpībām ir jābūt nodotām reģistrētam speciālistam vai pilnvarotam tiesnesim.

Grīdas aizsarg-paklāji

Lai pasargātu savu mFLOR segumu, mēs iesakām lietot augstas kvalitātes paklājus (saukti par ieejas paklājiem, durvju paklājiem), lai pasargātu grīdu no netīrumiem un mitruma. Izvēlieties augstas kvalitātes paklāju bez octilgrupas benzoāta mīkstinātāja. Šis mīkstinātājs var izraisīt burbuļu rašanos un virskārtas atslāņošanos. Drošības apsvērumu dēļ, mēs iesakām nenovietot paklājus brīvi uz grīdas, bet izveidot tiem grīdā padziļinājumu.

Krāsas maiņas novēršana:

Jebkurš segums: koks, vinils vai paklājs saules gaismā mainīs krāsu. To izraisa saules UV stari. Efektīvu aizkaru lietošana var novērst strauju, grīdas seguma krāsas maiņu.