mFLOR Lock vinila grīdas seguma Garantija

 

mflorlock

mFLORLOCK 50-05 segumi ir piemēroti lietošanai dzīvojamās telpās.

FLOR garantijas termiņš garantē to, ka produkti būs bez defektiem, kas tieši izriet no materiāla, vai ir ražošanas defekts, izņemot nelielas krāsu novirzes, no kurām tehniski nav iespējams izvairīties un izņemot defektus, kas tieši neietekmē produkta vērtību. Ja garantijas periodā (skatīt zemāk), pieņemot to, ka produkts lietots atbilstoši instrukcijām, parādās neparastas nodiluma pazīmes, kas ir kā tiešs materiāla vai ražošanas procesa defekta rezultāts, tad mFLOR bez maksas novērsīs bojājumus vai samainīs bojātos produktus. Taču, ņemiet vērā to, ka piegādātā materiāla vērtība katru gadu samazinās par 10 līdz 20% (atkarībā no izvēlētā materiāla veida un/vai pielietojuma zonas), kas tiks aprēķināta, un kuru sedz klients pirms materiāla labošanas vai nomaiņas. mFLOR brīdina, ka labotajam vai nomainītajam materiālam var būt nelielas tonālas atšķirības.

 

Garantijas periods

 

Zemāk norādītais garantijas periods būs spēkā no materiāla piegādes brīža un attiecas tikai uz pirmo grīdas īpašnieku.

 

Produkta sērija

Nodiluma slāņa biezums

Garantijas periods (dzīvojamām telpām)

mFLORLOCK 50-05

0.55 mm

15 gadi

 

 

 

Pretenzijas par materiāla saraušanos tiek izskatītas tikai gadījumos, ja tās neatbilst ISO 23999 un ISO 10581:2010 noteiktajiem standartiem.

 

Augstāk minētais garantijas termiņš ir spēkā, saskaņā ar šādiem nosacījumiem:

 

1. Garantija ir spēka, tikai tad, ja segums ir ieklāts profesionāli, balstoties uz mFLOR ieklāšanas instrukciju.

 

2. Ja ir veikta piemērota grīdas seguma izvēle, balstoties uz lietošanas apstākļiem. Garantija nav spēkā, ja grīdas segumam ir konstatēts paredzamais (normāls) nodiluma līmenis, vai bojājums ir radies nepareizas lietošanas apstākļos, kas attiecas uz: bezrūpīgu vai nepareizu grīdas lietošanu; neatbilstošas vai nepareizi pielietotas grīdas seguma kopšanas un uzturēšanas procedūras; seguma bojājumiem vai izmaiņām, kas radušās labojumu rezultātā, kuras ir veikušās trešās personas bez iepriekšējas mFLOR piekrišanas.

 

3. Garantija ir spēka tikai tad, ja segums ir uzstādīts uz speciāla mFLORLOCK apakšklāja

 

4. Ja grīdas segumam ir veiktas uzturēšanas un kopšanas procedūras saskaņā ar noteiktajām mFLOR kopšanas instrukcijām, kuras veic instruēts (zinošs) speciālists.

 

5. Ja nav pārsniegta statiskā slodze 30kg / cm2

 

6. Ja tiek izmantoti ofisa krēsli ar ritentiņiem kuru diametrs ir vismaz 50 mm un ritentiņa platums 20 mm, kuri izgatavoti no viengabala cietās plastikas un atbilst noteiktajiem DIN 68131 un/ vai EN 425 standartiem.

 

7. mFLOR ir tiesīgi apsekot grīdas seguma stāvokli, tā labošanas procesu un novērot grīdas seguma kopšanas procedūru, darba laikā.

 

8. mFlor nav atbildīgi par bojājumiem, kas radušies no degšanas, izstiepšanās un applaucēšanas vai saskares ar ķīmiskām vielām, piemēram, tīrīšanas līdzekļiem.

 

9. Jebkuri pieprasījumi pret mFLOR zaudē spēku, ja ir pagājis 1 gads kopš defektu konstatēšanas, ja vien atbilstošā gada laikā nav uzsākta tiesvedība pret mFLOR.

 

10. Garantija attieksies tikai uz nepieciešamajiem grīdas labošanas darbiem vai uz nomainīt nepieciešamajām seguma daļām. Jebkura turpmāka atbildība ir izslēgta, ja to pieļauj likums. Tādēļ, nekādā veidā mFLOR nav atbildīgs par izrietošajām sekām, piemēram, kā uzņēmējdarbības pārtraukšana, pārcelšanās izdevumi, peļņas zaudējumi, u.c.

 

Jebkurām domstarpībām ir jābūt nodotām reģistrētam speciālistam vai pilnvarotam tiesnesim.

 

Grīdas aizsarg-paklāji

 

Lai pasargātu savu mFLOR segumu, mēs iesakām lietot augstas kvalitātes paklājus (saukti par ieejas paklājiem, durvju paklājiem), lai pasargātu grīdu no netīrumiem un mitruma. Izvēlieties augstas kvalitātes paklāju bez octilgrupas benzoāta mīkstinātāja. Šis mīkstinātājs var izraisīt burbuļu rašanos un virskārtas atslāņošanos. Drošības apsvērumu dēļ, mēs iesakām nenovietot paklājus brīvi uz grīdas, bet izveidot tiem grīdā padziļinājumu.

 

Krāsas maiņas novēršana:

 

Jebkurš segums: koks, vinils vai paklājs saules gaismā mainīs krāsu. To izraisa saules UV stari. Efektīvu aizkaru lietošana var novērst strauju, grīdas seguma krāsas maiņu.