mFLOR LOCK uzstādīšanas instrukcija

mFLOR LOCK uzstādīšanas instrukcija (Vinila grīdas segums ar “klik” sistēmu)

Nepieciešamie instrumenti

Uzstādot mFLORLOCK grīdas segumu ir Ieteicams izmantot zemāk uzskaitītos instrumentus:

  • Nazis

  • Zīmulis

  • Mērlente

  • Slokšņu griezējs

  • Distanceri

  • Koniskais transportieris

1. Pamata instrukcija

Pirms uzsākat seguma uzstādīšanu, vienmēr pārbaudiet piegādātā produktu kvalitāti. Ja Jūs to neizdariet, tad mēs pēc tam nevaram pieņemt jebkādas sūdzības par jau sagrieztu un ieklātu grīdas segumu. Saskanīgas krāsas tiek garantētas tikai produktiem, kas ir piegādāti vienā partijā. mFLOR segumu jāuzstāda tikai tad, kad tas ir aklimatizējies ieklāšanas telpas klimatam, nostāvot tur vismaz 24 h (nelielās kaudzēs / aizvērti iepakojumi). Pēc tam uzstādiet grīdas segumu virzienā pret svarīgāko gaismas ķermeni telpā. Šaurās un garās telpās, mFLOR segumus uzstādiet gareniski. Blakus esošo rindu gala savienojumiem nevajadzētu atrasties tuvāk par 30cm. Izmantojiet izplešanās profilu starp durvīm un pārejās. Atstājiet vismaz 5 mm atstarpi no fiksētiem objektiem: radiatoru trubas, sienas. Izplešanās atstarpes ir nozīmīgas un tās nedrīkst aizpildīt ar vadiem u.c. materiāliem

2. Grīdas sagatavošana

Grīdai jābūt līdzenai, izlīmeņotai un sablīvēšanās izturīgai (līdzenuma maksimālā pielaide ir 1 mm uz 1 metru). Ja nepieciešams, izmantojiet atbilstošu materiālu, lai izlīmeņotu grīdas virsmu. Lai arī ir ieteicams atbrīvoties no esošā grīdas seguma, dažos gadījumos mFLORLOCK segumu var uzstādīt pāri esošajam segumam. Ja Jums ir specifiski jautājumi par iepriekš minēto sazinieties ar savu grīdas seguma pārdevēju.

Telpas klimata nosacījumi:

mFLORLOCK segumu var uzstādīt telpā, kuras gaisa temperatūra ir starp 18oC un 25oC. mFLORLOCK segums var tikt izmantots kopā ar grīdas apsildāmajām sistēmām līdz+28oC.

3. Seguma ieklāšana

Garantija nebūs spēkā, ja neizmantosiet apakš-klāju. Apakš-klājam ir jābūt ar minimālo spiedes spēku 50 kPa. Tas samazina pārvietošanās troksni un stiprina pamatgrīdu.

Vienmēr uzstādiet grīdu no kreisās uz labo pusi. Tas nozīmē, ka loksnes tiks novietotas ar mēlīti “tongue” pret sienu. Izmantojiet ķīļus, lai izveidotu izplešanās šuvi pa telpas perimetru vismaz 5 mm platas. Uzstādiet pirmo sloksni ar mēlīti “tongue” pret sienu un tad otro un pārējos dēļus (sk. att. 2.). Lai pievienotu jaunu rindu, ievietojiet uzstādāmo slokšņu garenvirziena malu, uzstādītā dēļa savienojošās sistēmas profilā (sk. att. 1.) un pagrieziet tās kopā no 30o grādu leņķa (sk. att. 3.). Lai atvieglotu šo procesu, izmantojiet nelielus grīdas seguma fragmentus, kas palīdzēs Jums saturēt kopā visu rindu gala savienojuma vietās (sk. att. 4.) Svarīgi: pārliecinieties, ka tiek paredzētas izplešanās spraugas vismaz 5 mm platas no visiem fiksētajiem objektiem, statnēm un skapjiem u.c., pat uzstādot pēdējo rindu!

mflor lock instrukcija mflor lock instrukcija mflor lock instrukcija
att. 1. att. 2. att. 3.
  mflor lock instrukcija  
  Att.4  

4. Papildus informācija

Ja sloksnes tiek demontētas, lai tās pārvietotu citur vai nomainītu bojātu loksni, tad svarīgi ir nesabojāt savienojumus. Lai izvairītos no bojājumiem, sekojiet zemāk norādītajām instrukcijām: sāciet ar pēdējās garenvirziena rindas demontāžu, pēc tam turpiniet demontēt katru nākamo rindu, līdz sasniedzat bojāto sloksni.

Izplešanās šuves

Telpās, kuru platība pārsniedz 100m2 vai telpas kuras ir garākas par 10 m ir jāizveido izplešanās šuves, un jānosedz tās ar piemērotu izplešanās šuvju profilu.

5. Pabeigšana

  • Izņemiet visus ķīļus

  • Uzstādot grīdlīstes, nobeiguma līstes vai izplešanās šuvju profilus, nekad tos nenostipriniet pie grīdas seguma

  • Izmantojiet speciālas rozetes, lai nosegtu izplešanās šuvi pie ūdens vai citām trubām

  • Pārliecinieties, ka iepakojuma un citi materiālu pārpalikumi tiek pareizi utilizēti

6. Apkope un tīrīšana

mFLORLOCK grīdas segums ir regulāri jākopj; tīrīšanas veids un apjoms būs atkarīgs no platības apjoma un lietošanas intensitātes. Izlasiet mFLOR tīrīšanas un uzturēšanas instrukciju. Netīrumu daudzumu, kas tiek ienests telpās var samazināt izmantojot kājslauķus pie ieejas durvīm. Pārliecinieties, ka kājslauķi nav vienkārši nolikti uz grīdas, bet, ka tiem ir izveidots padziļinājums. Pārliecinieties, ka ir nodrošināta pietiekama grīdas seguma aizsardzība zem mēbelēm un, ka ofisa krēsli ir aprīkoti atbilstošiem ritentiņiem.

Seguma uzkopšana uzreiz pēc tā uzstādīšanas

Tīrīšana var tikt veikta ar mitru lupatu. Ja segums ir ļoti netīrs, tad izmantojiet PU tīrīšanas līdzekli. Jebkuras agresīvas vielas, kas varētu atstāt traipus uz seguma virsma ir nekavējoties jānotīra.