Ar līmi uzstādāmo mFLOR segumu uzstādīšanas padomi

Pamatgrīdas pārbaude un pirms apstrāde

Pārbaudes

Grīdai jābūt sausai, izlīmeņotai un tīrai, kā tas ir aprakstīts DIN 18365 normatīvos. Grīda ir jābūt arī kompresijas un spriedzes izturīgai. Ja šīs prasības nav nodrošinātas, lūdzu sazinieties ar speciālistu.

Visbiežāk sastopamie pamata grīdas defektu veidi:

 • Nelīdzena grīda.

 • Plaisas grīdā.

 • Nepietiekama kompresijas, blīvēšanās, saspiešanas pretestība.

 • Grīdas virsma ir pārāk poraina.

 • Grīdai ir izplešanās savienojumi. Šajā gadījumā iespējams būs jāizmanto speciālas pārseguma loksnes (profilus) un grīdas segums būs jāpiestiprina pie šīm loksnēm.

 • Uz grīdas ir eļļas, vaska, lakas, līmes, vai krāsas paliekas, u.c.

 • Starp telpām ir grīdas līmeņa atšķirības.

 • Telpās kur jāveic uzstādīšana, pamata grīdas un gaisa temperatūras un mitruma apstākļi nav piemēroti darbu veikšanai.

 • Ja ir uzstādīta grīdas apsildes sistēma ir jāpārliecinās, ka sistēma ir ieslēgta pareizi, kā arī jāpārliecinās, ka visi iepriekš veiktie darbi ir veikti atbilstoši noteikumiem. Nepareiza grīdas temperatūra var novest pie drastiskām sekām.

Pamatgrīda

Ja Jūsu grīda ir sausa, bez plaisām, tīra, spiediena un sablīvēšanās izturīga un izlīmeņota, tad ar pārliecību varat sākt darbu. Tomēr, iesakām ar cietu un asu priekšmetu pārliecināties par to, vai grīdas virsma ir pietiekami sacietējusi. Skrāpējiet horizontālas un vertikālas svītras aptuveni 100 cm2 laukumā ar intervālu 1cm. Ja virskārta 1 cm2 laukumos nesaplaisā varat pieņemt, ka virsma ir pietiekoši cieta.

Grīdai jābūt līdzenai, līmenī un sablīvēšanās izturīgai (līdzenuma maksimālā pielaide ir 1 mm uz 1 metru). Ja nepieciešams izmantojat atbilstošu produktu, lai izlīmeņotu grīdas virsmu.

Ja objektā pamata grīda tiks izveidota no peldošā tipa MDF va noi cita veida peldošās koka pamata grīdas tipa (piem. Jumpax), tad zem tās ir obligāti jānovieto vismaz 150 Mu bieza PE-plēve.

Līmi uz virsmas var uzklāt tikai tad, ja ir veikta pamata grīdas sagatavošana, piemēram gruntēšana un izlīmeņošana. Par pamata grīdas sagatavošanas nepieciešamajiem produktiem, lūdzu sazinieties ar savu līmes un izlīdzinošā materiāla piegādātāju.

Mitruma daudzums pamata grīdā

Visiem pamata grīdas veidiem ir noteikts maksimāli pieļaujamais mitruma daudzuma procents.
Lai vinila grīdas segumu būtu iespējams droši uzstādīt tad, visiem grīdas veidiem, kas tiek ielieti ir jāļauj izžūt. Žūšanas laiks ir atkarīgs no konstrukcijas biezuma, laika apstākļiem, apkures iespējām un ventilācijas, u.c. Ja grīdas mitruma daudzums pārsniedz pieļaujamo procentu, tad pamatne nebūs piemērota grīdas seguma uzstādīšanai.

Vienmēr izmēriet pamatgrīdas esošo mitruma līmeni, pirms uzsākat seguma uzstādīšanu, kā arī pārliecinieties vai mitruma daudzums atbilst konkrētajam grīdas tipam. Ja Jums ir šaubas, sazinieties ar ekspertu šajā jomā.

CM-Gerat ir droša mitruma mērīšanas ierīce uz kuru varat droši paļauties. Visiem veiktajiem mērījumiem ir jābūt rakstiski fiksētiem un parakstītiem no īpašnieka puses.

Svarīgi! Ja grīdas ir aprīkotas ar apsildāmo sistēmu, tad nekādā gadījumā nedrīkst izmantot mitruma mērīšanas metodes, tajā skaitā CM-Gerat ierīci, kas paredz caurumu izurbšanu grīdā. Ja grīdai ir apsildāmā sistēma, tad tai ir jābūt klāt pievienotai instrukcijai, kā pareizi uzsākt sildīšanu. Ja instrukcija tiek ievērota nav nepieciešams mērīt mitruma daudzumu.

Pamatgrīdas veids (saturs) Mitruma pieļaujamais daudzums, ja tiek uzstādīts MFLOR segums, mērīts izmantojot CM-Gerat

 • Smiltis / Cements < 2.5%
 • Anhidrīts 0.3% līdz 0.5%
 • Magnezīts < 0.3%
 • Aukstais bitumens < 2%

Klona grīdas pirmsapstrāde (sagatavošana)

Jebkurai pamatgrīdai jābūt nogruntētai un izlīmeņotai, savādāk, jebkurš grīdas nelīdzenums atstās redzamas pēdas uz grīdas seguma virsmas. Ja nepieciešams, sazinieties ar līmes un izlīdzināšanas produkta piegādātāju. Gruntēšanas un izlīdzinošie produkti ir jāuzklāj atbilstoši ražotāja instrukcijām. Tie jāuzklāj tā, lai tiem būtu ilgtermiņa saķere ar grīdu, lai tie neplaisātu un būtu sablīvēšanās izturīgi. Minimālais izlīdzinošās kārtas biezums ir 2mm.
Kad tiek izmantota izkaisāma saistviela, grīdai ir jābūt neabsorbējošai un arī izlīdzinātai ar vismaz 2mm biezu izlīdzinošā materiāla kārtu. Pēc grīdas izlīdzināšanas, nogrieziet šķidrā klona malas gar sienām un pārejām. Tāpat arī nogrieziet uz āru izvirzītās izolācijas materiāla un folija daļas. Uzstādot segumu ar peldošo metodi vienmēr izmantojiet PE plēvi.

Uzstādīšanas nosacījumi

 • Telpas temperatūra vismaz 18oC.

 • Grīdas temperatūra vismaz 15oC.

 • Telpas mitrums ne lielāks par 70 %

 • Telpas minimālā temperatūra 18oC, tas pats attiecas uz pašu grīdas segumu, grunti un saistvielām.

 • Kad tiek mērīts mitrums, pārliecinieties vai grīdas biezums viscaur ir vienāds.

 • Pārliecinieties, ka žūšanas apstākļi ir optimāli.

 • Uzklājiet grīdas gruntējošo sastāvu ar rulli nevis ar skrāpi.

Padomi mFLOR vinila grīdu uzstādīšanā

Grīdas pārbaude
Pārliecinieties, ka grīda ir sausa, bez plaisām, spiediena un sablīvēšanās izturīga, un izlīmeņota.

Uzglabāšana

Pārliecinieties, ka materiāli tiek novietoti uz plakanas virsmas. Ja materiāls nav novietots uz plakanas virsmas, tad Jūs varat saskarties ar problēmām brīdī, kad tiks veikta seguma uzstādīšana.

Materiālu pārbaude

Visi segumi tiek pārbaudīti pirms tie pamet rūpnīcu. Tas ļauj mums garantēt augstas kvalitātes standartus. Tomēr, tik un tā var gadīties defekti. Paturot to prātā, vienmēr pārbaudiet materiālu pirms uzstādīšanas. Sūdzības tiks pieņemtas tikai pirms seguma uzstādīšanas. Ja sūdzība tiks iesniegta pēc seguma uzstādīšanas tad, mēs piekritīsim to apskatīt tikai tad, ja tajā būs defekti, kurus nevarēja pamanīt pirms seguma uzstādīšanas. Pārliecinieties, ka jebkuras sūdzības vienmēr tiek papildinātas ar rēķina/pasūtījuma numuru.

Uzstādīšanas plāns

Lai nodrošinātu labāko izklājumu un mazāku atgriezumu zudumu, ar krītu uz grīdas atzīmējiet lokšņu vai flīžu dimensijas. Mēs iesakām pirms darbu uzsākšanas izveidot darba virsmas zīmējumu. Zīmējumam jāļauj saprast, kā varētu izskatīties segums.

mFLOR Fontayne un GRAND Milano kolekciju uzstādīšanu, vienmēr jāuzsāk pēc iespējas tuvāk telpas centram. Pārliecinieties vai flīzes ir novietotas taisni pret visām sienām un citiem ķermeņiem, lai pēc iespējas samazinātu nepieciešamību pēc grīdas seguma griešanas. Uzstādot segumu no centra tiks nodrošināts tas, ka istabas malās flīžu platumi būs vienādi.

Seguma atslābšana un aklimatizācija uzstādīšanas laikā

Pirms grīdas seguma uzstādīšanas, lai materiāls atslābtu, tas ir jānovieto uzstādīšanas telpā vismaz uz 24 stundām, sakraujot to nelielās kaudzītēs. Tas ļaus materiālam pielāgoties telpas temperatūrai. Ideālā uzstādīšanas temperatūra ir aptuveni 18o C, gaisa mitrums nedrīkst pārsniegt 70%. Ja šie parametri nav sasniegti, tad pēc uzstādīšanas var būt sastopamas sekas. Ja temperatūra būs pārāk zema un mitrums pārāk augsts, būs sarežģītāk uzstādīt segumu. Jāizvairās no tiešiem saules stariem, līdz līme ir pilnībā kristalizējusies.

Ja segums tiks uzstādīts uz MDF vai citas peldošā tipa koka pamatgrīdas (piemēram Jumpax), tad tas jāizklāj vismaz uz 24 stundām un maksimums uz 48 stundām, pirms Jūs sākat mFLOR seguma līmēšanas procedūru. Vienmēr izmantojat PE plēvi, kad uzstādāt segumu ar peldošo metodi.

Izvairieties no krāsu atšķirībām

Mēs iesakām, katrai telpai individuāli, izmantot materiālu tikai no vienas ražošanas partijas. Lai sasniegtu reālistiskāku izskatu, iesakām sajaukt vairāku iepakojumu saturu kopā. Ja uzstādāt lielo izmēru paneļus, kas ir lielāki par 65 x 65 cm (Fontayn un GRAND Milano kolekcijas), tad uzstādīšanas laikā sekojiet līdzi bultām produktu aizmugurē.

Uzstādīšana

Mēs iesakām izmantot tikai augstas kvalitātes līmi, kas nesatur šķīdinātāja dispersiju. Līme jāuzklāj atbilstoši instrukcijām. Ja grīdas seguma uzstādīšanā tiek izmantota fiksējošā līme, tad izmantotajam grīdas segumam netiek piemērota mFLOR garantija.

Lielie izmēri

Loksnes, kas pārsniedz 140 cm un flīzes, kas pārsniedz 65 x 65 cm, vienmēr ir jāuzstāda ar mitro saistvielu, piemēram kā Uzin KE-66 Eurostar Premium vai līdzīgu.

Apsildāmās sistēmas

mFLOR vinila grīdas segumus Ir iespējams uzstādīt virs tādām apsildāmām sistēmām, kas spēj nodrošināt to, ka virsmas temperatūra nepārsniedz 30o C. Pārliecinieties, ka apsildāmās sistēmas tiek izslēgtas vismaz 24 stundas pirms seguma uzstādīšanas, kā arī pirms citu darbu veikšanas. Arī pēc seguma uzstādīšanas nogaidiet aptuveni 24 stundas un palieliniet apsildāmās sistēmas temperatūru par 5o C grādiem dienā. Ieejās mezglos un telpās, kur paredzētā temperatūra un mitrums būs augstāks nekā ieteicams, mēs iesakām izmantot mitruma un temperatūras noturīgu poliuretāna līmi.

Līmes uzklāšanai, izmantojiet līmes lāpstiņu A-2.

Novietojiet grīdas segumu uz līmes, tiklīdz tā ir uzklāta uz pamatgrīdas. Līmēšanas laikā, nestaigājiet un nerāpojiet pāri segumam, jo pateicoties mitrajai saistvielai, Jūs varat izkustināt uzstādīto grīdas segumu. Kad grīdas segums ir uzlīmēts, tā nogludināšanu ar rulli veiciet pēc 20 min., un pēc vēl aptuveni 30 min, veiciet atkārtotu grīdas seguma nogludināšanu.

Vienmēr paturiet prātā klimatiskos apstākļu un temperatūras piemērotību telpām, kurās tiks veikta grīdas seguma uzstādīšana. Sniegtās instrukcijas ir balstītas uz vidējiem klimatiskajiem apstākļiem. Optimālā līmes izturība ir sasniegta tad, kad pārbaude liecinās par to, ka līme ir saķērusies par 80% ar materiāla apakšējo slāni. MFLOR vinila grīdas segumu malas var būt aprīkotas ar V-veida gropi, atkarībā no izmantotā seguma veida un tipa. mFLOR grīdas seguma šuves nav iespējams savienot ar karstās metināšanas metodi.

Nekad neizmantojiet šķīdinātāju, lai likvidētu līmes paliekas. Līmes paliekas nekavējoties noņemiet ar mitru lupatu. Sakaltusi līme var tikt noņemta ar ūdeni un ziepēm, ja nepieciešams var izmantot sūkli.

Lai nodrošinātu segumam pietiekamu aizsardzību pēc uzstādīšanas, uzmanīgi izlasiet mFLOR uzturēšanas instrukciju.